Podpora neziskové organizace "Maminy s rakovinou, z.s."


Organizaci můžete finančně podpořit prostřednictvím transparentního účtu. Veškeré finanční prostředky jsou určené na zajištění jejího provozu, školení, semináře, terapeutické činnosti a sezení pro maminky, kancelářské a další výdaje spojené s činností této organizace.


bankovní účet pro zasílání darů na podporu neziskové organizace "Maminy s rakovinou":

2401654995 / 2010 

při platbě uveďte prosím do poznámky pro příjemce text "Tváří v tvář"

a kontakt na vás, abychom  vám mohli poslat darovací smlouvu a poděkovat.

Potřebujete darovací smlouvu?

Kontakt pro uzavření darovacích smluv pro fyzické a právnické osoby, popřípadě další dotazy:

Ladislav VachOffice manager "Maminy s rakovinou, z.s."